PERÍODES DE MATRÍCULA:

 • JUNY-JULIOL: del 27 a l’1 de juliol de 2022
 • SETEMBRE: del 7 al 13 de setembre de 2022

Una vegada finalitzat el període de matrícula es podrà continuar matriculant sempre que hi queden places.

HORARI DE MATRÍCULA:

De 9 a 12’30 hores i 17 a 20 hores al Casc Antic: Av. Blasco Ibáñez, 22

Durant tot el curs estarà oberta la matrícula en els cursos on queden places.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Tot l’alumnat haurà de pagar per formalitzar la matrícula una quota anual de 12€ en concepte de soci/sòcia de l’Associació d’Alumnes.

Formació Bàsica:

 • Certificació acadèmica. Original i còpia.
 • Dues fotografies tamany carnet.
 • DNI original i còpia.
 • Cal aportar la documentació de cursos fets.

PROGRAMA GRATUÏT

Valencià:

 • Cal aportar les titulacions i/o certificacions de valencià de què disposeu.

PROGRAMA GRATUÏT

Altres cursos:

 • Carta de pagament: al centre es facilitaran els rebuts de matrícula per a fer-los efectius al banc. Podeu vore els preus corresponents al menú de cursos.

Important: no oblideu presentar en el centre els rebuts una vegada pagats per a poder donar d’alta la matrícula.

HORARI D’ATENCIÓ EN PERÍODE LECTIU:

Del 19 de setembre al 16 de juny, l’atenció telefònica o presencial es farà segons els horaris de càrrecs unipersonals que figuren a continuació:

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVEN-DRES

DIRECCIÓ

JAUME

                      11-13

                                                       16-17

10:30 a 13:30

16-17

CAP D’ESTUDIS

TREMEDAL

                             12-15

                             12-14

 15-16

SECRETARIA

UXI

17-18

11-13

                            11-13              17-18

DIR./CAP ES./SEC

Centre 2

PILAR

                                                       15-16

                          15-16

                       15-16

                                                       9-12

HORARI D’ATENCIÓ EN PERÍODE NO LECTIU:

L’atenció es realitzarà de dilluns a dijous de 9-13 hores i de 16-20 hores.


LOCALITZACIÓ:

 • CENTRE AL CASC ANTIC

plano_casc_antic

ENLACE GOOGLE MAPS

 • CENTRE ALS ALFALARS

plano_centre_alfalars

ENLACE GOOGLE MAPS

CENTRE PÚBLIC MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES D’ALFAFAR

 • CASC ANTIC

C/ Blasco Ibáñez, 22

46910 – Alfafar

TELÈFON: 96 318 24 43

 • ELS ALFALARS (BARRI ORBA)

C/ Graz Liebenau, s/n

46910 – Alfafar

CORREU ELECTRÒNIC: epa@alfafar.com

El nostre centre té dos edificis, situats un al Casc Antic i l’altre als Alfalars. El servei de la secretaria el tenim centralizat a l’edifici del Casc Antic tot el curs.