La Formació Bàsica de les persones adultes és el procés educatiu que abarca des de l’alfabetització fins l’obtenció del Graduat en Educació Secundària.

S’organitza en dos cicles:

CICLE I:

Nivell 1    Alfabetització

Nivell 2    Neolectors

Nivell 3    Educació de Base

CICLE II

Nivell 1    Graduat Educació Secundària    (GES  1 )

Nivell 2    Graduat Educació Secundària    (GES  2 )

Cadascun dels nivells correspon a un curs escolar.

Les persones adultes  es podran incorporar a qualsevol nivell, sempre que cumplisquen els requisits mínims establerts (veure_ho en cada apartat).

El curs escolar té el calendari lectiu que disposa la Conselleria d’Educació per a aquests ensenyaments de Formació d’Adults.

Programa d’alfabetizació i d’iniciació a la Formació Bàsica de les persones adultes.

S’organitza en 3 nivells: Alfabetització, Neolectors i Educació de Base.

REQUISITS D’ACCÉS PER A EDUCACIÓ DE BASE

Alumnes que no hagen superat 2º d’ESO o estudis equivalents.

MÒDULS I CÀRREGA HORARIA SETMANAL

MÒDUL CÀRREGA HORARIA SETMANAL
Valencià 2 hores
Castellà 2 hores
Processos i Instruments Matemàtics 2 hores
Naturalesa, Ecologia i Salud 2 hores
Societats, Territoris i Processos Històric culturals 1 hora
Món del treball 1 hora

Programes per a  adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins l’obtenció del Títol de Graduat en Educació Secundària

 • S’organitza en dos cursos o nivells: GES 1  y  GES  2
 • Els mòduls superants ho seran definitivament.
 • Els mòduls superats en la prova lliure per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària són convalidables amb els mòdulls de GES 2 i a l’inrevés.
 • Les àrees de 3er i 4t d’ESO superades amb anterioritat són convalidables amb els mòduls equivalents de GES 2 (veure taules d’equivalències).

GES  1

Requisits d’accés:

Podran matricular-se en GES 1 aquells alumnes que acrediten haver superat amb anterioritat algun dels següents estudis:

 • 8º EGB o Graduat Escolar
 • 2ª ESO
 • Cicle I de Formació Bàsica de Persones Adultes

Mòduls i càrrega horaria setmanal:

 • Àmbit de comunicació:

Valencià………………………………………2 h

Castellà……………………………………….2 h

Anglés………………………………………..……1 h

 • Ambit Científic-tecnològic:

Processos i Instruments Matemàtics……    2 h

Naturalesa, Ecologia i Salut………..…………   1 h

Ciència i Tecnologia………………………………   1 h

 • Àmbit de Ciències Socials:

El Món del treball…………………………………..   1 h

Societat, Territoris i Processos Històrics culturals……   1 h

 • Optatives del Centre:

Taller d’informàtica…………………………..…   2 h

GES 2

Requisits d’accés:

Podran matriculars-se en GES 2 aquell alumnat que acrediten haver superat alguns dels següents estudis:

 • GES 1, amb un màxim de 2 mòduls pendents.
 • 3º ESO, amb un màxim de 2 matèries pendents.
 • 1º BUP o 1º FP, amb un màxim de 2 matèries pendents.

Podran matricular-se només en els mòduls pendents aquell alumnat que haja superat amb anterioritat:

 • Alguna matèria de 4 ESO o estudis equivalents.
 • Algun mòdul en la Prova Lliure per a l’obtenció del Títol de GES (veure taula d’equivalències).

MÒDULS I CÀRREGA HORARIA SETMANAL

 • Àmbit de Comunicació

Valencià                                                         2 h.

Castellà                                                           2 h.

Anglés                                                                2 h.

 • Àmbit Científic-Tècnic

Processos i instruments matemàtics             2 h.

Naturalesa, ecologia i salut                               1 h.

Ciència i tecnologia                                               1 h.

 • Àmbit Ciències Socials

El món del treball                                                      2 h.

Societats, territoris i processos històric culturals           2 h.

 • Optatives del centre

Treball monogràfic d’investigació                1 h.

tabla equivalencias

Formació Bàsica:
Certificació acadèmica. Original i còpia.
Dos fotografies tamany carnet.
DNI original i còpia.
Cal aportar la documentació de cursos fets.
Gratuïts.

Los errores de medicaciуn pueden sonar inofensivos, pero los errores en la administraciуn de drogas daсan a miles de pacientes en los Estados Unidos. Remedios como Kamagra a menudo se utiliza para resolver términos como la violación de la función erctil. Al final de esta p’gina, tendr’s entendimiento fundamental en haga clic aquí. Este medicamento ha estado en el mercado durante muchos aсos en muchos pases. їSabes qu es Kamagra? Actualmente muchos pacientes buscan la palabra clave precisa en Internet. Materias, como , se refieren a diversos tipos de problemas de salud. La violación de la función sexo es la m’s comn entre gente sobre la edad de 55, pero sucede a veces a hombres m’s jуvenes. Mientras que Kamagra se considera muy seguro por su cuenta, todava, no hay investigaciуn confiable sobre los efectos del uso recreativo.