Castellano para extranjeros

El objetivo de estos cursos es la enseñanza de la lengua castellana para personas venidas de otros países, y se imparten en dos niveles, el de iniciación, para adquirir un nivel básico y el avanzado, si ya se tienen algunos conocimientos.

Puedes venir a estudiar por la mañana o por la tarde, según tu preferencia y tu nivel de dominio del castellano.

Certificación

En estos cursos se realiza una evaluación del progreso de cada alumno pero no se hacen pruebas específicas. Por eso no se expide una titulación oficial al finalizar el curso, si bien es posible obtener un certificado de asistencia y aprovechamiento a los cursos.

Duración

Los cursos de castellano para extranjeros son anuales, comienzan en el mes de octubre y finalizan en junio.

 • A1: martes de 15 a 17 hores
 • A1: lunes de 11 a 13
 • A2: martes y jueves de 18 a 20 hores
 • B1: lunes y jueves de 9 a 11

LLOC: Casc Antic

PREU: Gratuït

Anglés 1 (A1)

REQUERIMENTS d’ACCÉS: No es necessiten coneixements previs.

CONTINGUT: Curs de presa de contacte amb l’idioma, en el qual es treballen les habilitats bàsiques (listerning, speaking), l’aprenentage del vocabulari essencial (dies de la setmana, números, colors, etc.), l’ús de l’abecedari i el present simple.

HORARIS:

 • Dimarts i dijous de 9:00 a 10:00 hores

LLOC: Casc antic

PREU: 74 euros

Anglés 2 (A2)

REQUERIMENTS d’ACCÉS: Haver superat anglés 1 o tindre coneixements bàsics.

CONTINGUT: Curs de continuació dels continguts d’Anglés 1 de l’EPA, en el qual es perfeccionen els coneixements adquirits i s’amplia l’aspecte gramatical de la llengua.

HORARIS:

 • Dimarts i dijous de 10:00 a 11:00 hores

LLOC: Casc antic

PREU: 74 euros

Anglés 3 (A2.2)

REQUERIMENTS d’ACCÉS: Haver superat anglés 2 o haver cursat anglés fins a quart de l’ESO.

CONTINGUT: Curs de continuació dels continguts d’Anglés 2 de l’EPA, en el qual s’amplien els coneixements adquirits i es contemplen els continguts obligatoris per a poder presentar-se a un examen del nivell A2 (Marc Comú de Referència Europeu).

HORARIS:

 • Dimarts i dijous de 18:00 a 19:00 hores

LLOC: Casc antic

PREU: 74 euros

Anglés 4 (B1.1)

REQUERIMENTS d’ACCÉS: Haver superat el curs d’Anglés 3 de l’EPA o adjuntar algun document justificatiu de superació del nivell A2.

CONTINGUT: Curs d’iniciació als continguts del nivell B1 (Marc Comú de Referència Europeu) en el qual es profundiza en l’us oral de l’idioma.

HORARIS:

 • Dimarts i dijous de 11:00 a 12:00
 • Dimarts i dijous de 19:00 a 20:00 hores

LLOC: Casc antic

PREU: 74 euros

Anglés 5 (B1.2)

REQUERIMENTS d’ACCÉS: Haver superat el curs d’anglés 4 de l’EPA o adjuntar algun document justificatiu de superació del nivell A2.

CONTINGUT: Curs de perfeccionament dels continguts del nivell B1 (Marc Comú de Referència Europeu), en el qual es treballen les habilitats lingüístiques en profunditat. Aquest curs ofereix dues opcions:

Opció A: Curs orientat a la preparació de l’examen del nivell B1

HORARIS: 

 • Dimarts i dijous de 20:00 a 21:00

LLOC: Cac antic

PREU: 74 euros

Relació cursos amb MCER

 

PREU: 74 euros

Relació cursos amb MCER

Francés 1

CONTINGUT:
Curs de presa de contacte amb l’idioma en el qual es treballen les habilitats bàsiques de l’idioma des de cero, llistes de vocabulari pràctic, mecànica i funcionament dels verbs.

REQUERIMENTS ACCES:
No es necessiten coneixements previs.

HORARIS:

 • Dilluns de 16:00 a 18:00 hores.

LLOC: Casc antic

PREU: 74 euros.

Francés 2 

CONTINGUT:

GRAMMAIRE: Déjà/Pas encore, Les pronoms possessifs,

Matière (en bois, en plastique, en verre …), Le passé-composé des verbes pronominaux, La condition. Pronoms relatifs qui/que, Le temps (depuis, dans, d´ici à, il y a , ….)

SITUATIONS: Chez le docteur, à la pharmacie …, Réserver l´hôtel, Pour se plaindre, Pour demander un service , Pour acheter quelque chose, Au restaurant, Vocabulaire de la campagne, de la forêt, de la ville , Activités (faire du vélo, jouer au football, ….)

REQUERIMENTS ACCES:
Es necessiten coneixements previs.

HORARIS: 

 • Dilluns de 18:00 a 20:00 hores.

LLOC: Casc Antic.

PREU: 74 euros

 

CURSOS D’INFORMÀTICA

CURS DIGITALIZACIÓ, OFIMÀTICA / CURS ANUAL 105 HORES 

COMPETÈNCIA

HORES

1

Word – Tractament de la informació escrita

20

2

Excel – Tractament de la informació numèrica

25

3

PowerPoint – Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. Presentacions.

20

4

Access – Tractament de dades.

20

5

Organització digital. (correu electrònic, classroom, calendari, agenda, Núvol i documents, maps i videoconferències)

20

CONTINGUT:

Word. Tractament de la informació escrita.
Introducció a Word. Interfície de Word. Teclat i tipus de teclat i tecles. Escriptura. Marges i efectes. Formats de font i paràgraf. Imatges.
Excel. Tractament de la informació numèrica.
Introducció a Excel. Interfície d’Excel. Creació i guardat de llibres i llibre de treball. Introducció de números, textos i dades. Taules. Edició i formats. Selecció i canvis d’informació. Canvis de grandària de cel·les, files i columnes. Formats de números, textos i dades. Funcions i gràfics. Funcions matemàtiques. Funcions de cerques. Funcions condicionals. Tipus de gràfics i formats.
PowerPoint. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. Presentacions.
Introducció a Power Point. Interfície de Power Point. Creació de diapositives. Inserció d’imatges, àudio i vídeo. Edició i formats. Selecció i canvis d’informació. Disseny de diapositives. Formats de textos. Formats d’imatges i vídeo. Transicions i animacions de diapositives. Presentacions de Power Point.
Access – Tractament de dades.
Introducció a Access. Interfície de Access. Introducció a les bases de dades. Creació de taules. Definició i característiques de camps i clau principal. Creació de consultes. Creació de formularis, informes i relacions entre taules. Exercicis i fitxes de Access.
Organització digital. (correu electrònic, classroom, calendari, agenda, Núvol i documents, maps i videoconferències)
Conéixer les diferents aplicacions de Google Suite que permet organitzar el teu dia a dia. Correu electrònic, ‘Classroom’ (Eina per a seguiment del curs en línia), Calendari, Agenda, Núvol ‘Drive’, ‘Docs’ (documents en línia), ‘Maps’, ‘Meet’ per a realitzar videoconferències.
 
 

COMUNICACIÓ DIGITAL (INTERNET) CURS ANUAL 105 HORES

COMPETÈNCIA

HORES

1

Introducció de la Word Wide Web

2

2

Navegadors, ús i les seues diferències.

3

3

Descàrregues i transferència d’aplicacions, imatges, música i vídeos

10

4

Seguretat en la navegació.

10

5

Organització digital. (correu electrònic, classroom, calendari, agenda, Núvol i documents, maps i videoconferències)

20

6

Certificats digitals.

20

7

Comunicació digital amb les administracions públiques i seus electròniques.

20

8

Compres en Internet i seguretat.

10

9

Xarxes socials.

10

 
 

CONTINGUT:

Introducció de la Word Wide Web.
 
Navegadors, ús i les seues diferències.
Conéixer els diferents navegadors. (Internet Explorer, Edge, Mozilla firefox, Google Chrome, Opera…) Conéixer la interfície dels navegadors i saber usar-ho. Conéixer les diferències que existeixen entre navegadors i el que ofereixen cadascun d’ells.
Descàrregues i transferència d’aplicacions, imatges, música i vídeos.
Seguretat en la navegació.
Saber com realitzar descàrregues d’aplicacions i arxius multimèdia (imatges, música i vídeos) Saber instal·lar programes/aplicacions. Saber fer ús d’arxius multimèdia. Saber moure de lloc o compartir i/o transferir arxius multimèdia a través de xarxes socials.
Organització digital. (correu electrònic, classroom, calendari, agenda, Núvol i documents, maps i videoconferències)
Conéixer les diferents aplicacions de Google Suite que permet organitzar el teu dia a dia. Correu electrònic, ‘Classroom’ (Eina per a seguiment del curs en línia), Calendari, Agenda, Núvol ‘Drive’, ‘Docs’ (documents en línia), ‘Maps’, ‘Meet’ per a realitzar videoconferències.
Certificats digitals.
Conéixer que són els certificats digitals i diferències entre els tipus de certificats digitals existents. Realitzar tràmit de sol·licitud de Certificat digital en entitat col·laboradora o Agència de certificació (A realitzar per part de l’alumnat) Preparació de l’equip. Instal·lació de certificats arrel, instal·lació de Java) Conéixer i realitzar el procés de generació del certificat digital. Conéixer i realitzar instal·lació del certificat digital. Conéixer i realitzar procés d’importació i exportació del certificat digital.
Comunicació digital amb les administracions públiques i seus electròniques.
Conéixer les seus electròniques de les administracions públiques i els diferents tipus de tràmits. Conéixer procés d’autenticació en seus electròniques amb el certificat digital. Saber realitzar un tràmit electrònic en seu electrònica. Saber realitzar el tràmit de cita prèvia en administració pública. Saber realitzar tràmit de demanar cita electrònica en el metge. Saber realitzar tràmit de registre d’entrada en seu electrònica. Saber realitzar tràmit en l’administració Labora. (SERVEF) Saber realitzar esborrany i tramitar RENDA electrònica. Saber realitzar tràmits / gestiones de manera electrònica en diferents administracions públiques i seus electròniques. Agència tributària, Generalitat Valenciana, *SEPE, Ajuntaments, DGT, LABORA, Cadastre, Seguretat social, *IMV, *GV Salut, INE) Conéixer diferències entre paperassa física i electrònica. (justificants, documentació) Saber traure justificant vacunació Covid-19 i historial mèdic electrònic.
Compres en Internet i seguretat.
Conéixer procés de compres en línia. Conéixer diferents plataformes i botigues en línia i les seues diferències. Conéixer pautes per a assegurar-se que estem comprant de manera segura i en pàgines web de confiança.
Xarxes socials.
Conéixer diferents xarxes socials i sector d’ús de cadascuna. (Whatsapp, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter) Saber crear un compte en xarxes socials. Saber administrar les xarxes socials. Cerques i cercles d’amistat. Conéixer opcions de privacitat i seguretat de comptes de xarxes socials.
 
 
HORARIS:
CURS DIGITALIZACIÓ, OFIMÀTICA: 
Dilluns i dimecres de 9:15 a 10:45. Casc Antic
 
COMUNICACIÓ DIGITAL (INTERNET):
Dilluns i dimecres de 11 a 12:30. Casc Antic
Dimarts i Dijous de 16 a 17:30. Alfalars

Dibuix i Pintura

CONTINGUT:

Apendre a dibuixar des del nivell més elemental. Desenvolupar la capacitat d’anàlisis, observació i síntesis. Experimentar amb les diferents tècniques pictòriques i adquirir nous llenguatges i canals d’expressió plàstica. Fomentar la capacitat creativa i l’habilitat manual.

REQUERIMENTS ACCÉS:
No es necessiten coneixements previs.

HORARIS:
Dilluns i dimecres de 16:15 a 17:45 hores

Dilluns i dimecres de 18:00 a 19:30 hores

LLOC:

Casc Antic

PREU:
113 euros

Gimnàstica i Aeròbic

CONTINGUT:
Treballar dins les possibilitats de cada alumne la flexibilitat, coordinació, tonificació de glutis, caderes, braços, cintura, cames, abdominals.

METODOLOGIA:
• Xicotet escalfament muscular amb exercicis d’estiraments per a preparar-se per a l’exercici més intens i evitar lesions. Sol durar de 10 a 15 minuts segons l’època de l’any.
• Durant els següents 15 minuts practiquem una tabla aeròbica. Es fa seguint un ritme musical uniform i no massa ràpid.
• La seua pràctica augmenta la resistència i tonificació muscular, la coordinació i la agilitat.
• Durant els següents 15 o 20 minuts treballem la tonificació muscular, variant tots els dies. Els exercicis consisteixen en treballar amb palos la cintura i caderes, exercicis per als bíceps i tríceps, steps per a exercitar cames i glutis, etc.
• Els 10 minuts següents es realitzen sessions d’abdominals.
• Els últims 5 o 10 minuts, relaxació.

REQUERIMENTS ACCÉS:
No es necessiten coneiximents previs.

HORARIS:
Dilluns i dimecres de 10:30 – 11:30 hores

Dimarts i dijous de 9:30 – 10:30 hores

LLOC:
Alfalars.

PREU:
74 euros

Tai-xi

TAI-XI 

PROGRAMA PARA TAI CHI – CHI KUNG TERAPÉUTICO PARA ADULTOS
Se trata de una antigua práctica china diseñada para ejercitar al cuerpo, mente y al espíritu, en la que se trabajan suavemente sus músculos, enfocando su concentración y, según la filosofía china, mejorando el flujo del Qi, la energía vital que sostiene la salud y calma la mente. La influencia del Tai Chi sobre el sistema nervioso es tan tangible como obvia. Los movimientos circulares fortalecen la circulación de la sangre, regulan la tensión arterial y favorecen la regeneración celular. Asimismo favorece la digestión y sus movimientos activan el funcionamiento intestinal mientras que la respiración abdominal relaja el estómago.

Síntesis de la práctica:
Se invitará a los participantes a trabajar dentro de su rango de confort, en una práctica concentrada y con atención plena a ella, de una manera no competitiva ni auto-competitiva, de manera que cada uno pueda obtener con el tiempo sus beneficios. Los ejercicios correspondientes no supondrán ningún riesgo, por el contrario serán beneficiosos. La duración de cada sesión será de aproximadamente 75 minutos. Sobre su desarrollo: Comenzará con una breve meditación, seguirá con un necesario tiempo de precalentamiento y estiramiento. A continuación se realizarán ejercicios de Chi Kung(en posisición de pie o sedente) elegidos por su gran impacto para hacer fluir la energía vital. Luego seguirá el aprendizaje y ejecución de formas cortas de Chi Kung en movimiento (Tai Chi terapéutico) para finalizar con una sesión de automasaje y relajación. Con el tiempo en prácticas determinadas se instruirá sobre maneras apropiadas de respiración Se invitará a que los participantes instalen la sonrisa interior y exterior durante la práctica y en una actitud lúdica a participar de los beneficios de algunos instantes de risa.

1) MEDITACIÓN: MINDFULNESS / EN COHERENCIA CARDÍACA
2) PRECALENTAMIENTO Y ESTIRAMIENTOS
d3) CHI KUNG
– OCHO PIEZAS DE BROCADO
– LEVANTAR EL CIELO Y DIBUJAR LA LUNA
– ABRAZAR EL ÁRBOL- SCANNER LIMPIEZA
– SEIS SONIDOS CURATIVOS
4) FORMAS CORTAS DE TAI CHI
– DIAGONALES
– LAM CHEN
– FORMA 10
7) AUTOMASAJE EN MANOS Y GENERAL / RELAJACIÓN
8) CIERRE DE LA SESIÓN
– DEPOSITAR LA ENERGÍA EN EL DAN TIAN INFERIOR (MAR D ENERGÍA)

(*) En cada sesión se practicarán solo algunos de los ejercicios de chi kung y tai chi (menos es más). Es conveniente venir bien hidratados, con un ayuno mínimo de una hora, ropa y calzado cómodo, mente abierta y respeto, teniendo en cuenta que es una práctica que no entra en conflicto con ningún tipo de creencia fomentando la integración.

HORARIS:

Dilluns i dimecres de 10:45 a 12:00 hores

Dilluns i dimecres de 15:30 a 16:45 hores

LLOC: Casc Antic

PREU:
93 euros

Ioga

PROGRAMA DE YOGA

Yoga significa unión, en sánscrito, donde mente, cuerpo y espíritu recuperan su unidad esencial con la divinidad a través del maravilloso puente que es la respiración.
Es una práctica que busca mejorar nuestra salud general, equilibrar nuestros sistemas y proporcionarnos estados profundos de bienestar y armonía. Además de un sistema de desarrollo personal y espiritual, en el que a medida que vamos silenciando nuestro “ruido” mental y emocional, y movilizando la energía (prana) y aprovechando nuestra ya demostrada plasticidad cerebral y su posibilidad de crear nuevas conexiones neuronales, vamos accediendo progresivamente a un estado cada vez más despierto, más Atento, Pacífico y Dichoso, volviéndonos a su vez más sociables, abiertos y respetuosos con nuestro entorno.
Los beneficios del Yoga no repercuten únicamente en uno mismo, sino que se extienden a nuestro alrededor beneficiándonos así todos de esta milenaria práctica de un estilo de vida saludable y una convivencia más amable, solidaria y pacífica.

En una sesión de Yoga Integral preparamos nuestro cuerpo y mente para que adquieran la fuerza y el control necesarios para la práctica meditativa, y lo hacemos a través de los siguientes ejercicios que practicamos con plena atención y siempre dentro de nuestras posibilidades, sin afán competitivo, libres de prejuicios y un trato amable con uno mismo:

– APERTURA DE LA SESIÓN: Toma de contacto, pequeña lectura sobre el tema principal de la sesión o filosofía del Yoga.

– MEDITACIÓN DE CENTRAMIENTO: Suave introspeción guiada en silencio con el fin de vaciarnos de tensiones físicas, mentales o emocionales y acceder al instante presente.

– PRÁCTICA DE PRANAYAMA: Ejercicios para liberar nuestra respiración que nos ayude a relajarnos y profundizar en un estado más consciente de Ser.

– CALENTAMIENTO / ESTIRAMIENTOS: Movimiento osteoarticular y muscular preparatorio.

– PRÁCTICA DE ASANA: Diferentes posturas de yoga, en series dinámicas o posturas estáticas incluyendo sus variantes adaptativa. Secuencias recomendadas como el Saludo al Sol, a la Luna, Secuencias de Guerreros, posturas de Equilibrio, de Concentración, Sentadas, Tumbadas, Flexiones, Extensiones, Torsiones, Posturas en pareja y conjuntas.

– RELAJACIÓN / SAVASANA: Un espacio para permitir relajarnos profundamente e integrar todos los beneficios de nuestra práctica, con masajes y automasajes terapéuticos, escucha de mantrams y sonidos curativos y práctica profunda de la postura Savasana.

– CIERRE DE LA SESIÓN: Meditación de Silencio y Mantram OM.

* INDICACIONES: Esta práctica no es incompatible con ningún tipo de religión y/o creencia ya que su fín es la unificación. Para el máximo beneficio de nuestra práctica se recomienda el uso de ropa cómoda, esterilla personal, mínimo 1 hora anterior de ayuno si es posible, agua para hidratarnos, y puntualmente podemos usar algunos elementos de ajuste como bloques, cojines, cinturones, pelotas, etc. y que se irá indicando a los asistentes con antelación. Sonrisa interior y exterior, adaptabilidad, atención y serenidad.

PROGRAMA YOGA AVANZADO / PROFUNDIZACIÓN 2020/2021 EPA BÁRBARA

– APERTURA DE LA SESIÓN: Lectura de inicio sobre el tema principal de la sesión, profundizando en las diferentes Filosofías Orientales, Hinduísmo, Budismo, Principios y Fundamentos del Yoga. Posible coloquio y preguntas.

– MEDITACIÓN DE CENTRAMIENTO: Suave introspeción en silencio o guiada con el fin de vaciarnos de tensiones físicas, mentales o emocionales y acceder al instante presente.

– PRÁCTICA DE PRANAYAMA: Ejercicios para liberar nuestra respiración y fluidez energética ayudando a relajarnos y a profundizar en un estado más consciente.

– CALENTAMIENTO / ESTIRAMIENTOS: Movimiento osteoarticular y muscular preparatorio pudiendo ser variado e incluso libre.

– PRÁCTICA DE ASANA: Diferentes posturas de yoga, en series dinámicas o posturas estáticas incluyendo sus variantes adaptativa. Secuencias recomendadas como el Saludo al Sol, a la Luna, Secuencias de Guerreros, posturas de Equilibrio, Concentración, Sentadas, Tumbadas, Flexiones, Extensiones, Torsiones, posturas en pareja o conjuntas, escucha y cantos de mantrams. Conocimiento de mudras, bhandas y cierres energéticos.

– RELAJACIÓN / SAVASANA: Un espacio para permitir relajarnos profundamente e integrar todos los beneficios de nuestra práctica, con masajes y automasajes terapéuticos, mantrams y sonidos curativos y la postura Savasana.

– CIERRE DE LA SESIÓN: Meditación Profunda de Silencio y Mantram OM.

* INDICACIONES: Esta práctica no es incompatible con ningún tipo de religión y/o creencia ya que su fín es la unificación. Para el máximo beneficio de nuestra práctica se recomienda el uso de ropa cómoda, esterilla personal, mínimo 1 hora anterior de ayuno si es posible, agua para hidratarnos, y puntualmente podemos usar algunos elementos de ajuste como bloques, cojines, cinturones, pelotas, etc. y que se irá indicando a los asistentes con antelación. Sonrisa interior y exterior, adaptabilidad, atención y serenidad.

EL APRENDIZAJE CONSISTE EN ESTAR RENOVÁNDOSE A CADA MOMENTO.

REQUERIMENTS ACCÉS:
No es necessiten coneixements previs.

HORARIS:
Dilluns i dimecres de 9:15-10:30 hores
Dilluns i dimecres de 17:00 a 18:15 hores

Dilluns i dimecres de 18:15-19:30 hores

LLOC:
Alfalars

PREU:
93 euros

 

IOGA AVANÇAT

REQUERIMENTS ACCÉS:
Es necessiten coneixements previs.

HORARIS:
Dilluns i dimecres de 19:30 a 20:45 hores

LLOC:
Alfalars

PREU:
93 euros

Balls de saló

CONTENIDO
Figuras básicas de merengue, bolero, chachachá y salsa, samba y vals, en diferentes grados de dominio, según el nivel.

REQUERIMIENTOS ACCESO:
Conocimientos suficientes de las figuras de baile del nivel anterior al que se quiere acceder. Necesario inscribirse por parejas.

HORARIS:

En Línia Iniciació:  dimarts 19:45-21:15 hores.

En Línia Avançat:  dijous 19:15-20:45 hores.
Avançat: dijous 20:45- 22:15 hores.
Iniciació: divendres 18:30-20 hores.
Intermig: divendres 20- 21:30 hores.
Avançat: divendres 21:30-23 hores.

LUGAR:
Alfalars.

PRECIO:
57 euros por persona

Patchwork

CONTINGUT:
Dibuixos geométrics: confeccions de patrons amb plantilles, combinacions de colors, muntatge de les diferents peces geomètriques i cosit de les mateixes. Càlcul i tall de les greques per a juntar el treball. Muntatge de la buata i part de darrera. Embuatat.
Aplicacions en tela: calçats de dibuixos i tall. Pegat dels diferents dibuixos en la tela. Punt de festó. Medició i tallat de les greques per a unir el treball.

REQUERIMENTS ACCÉS:
No necessiten coneixements previs.

HORARIS:

Divendres de 15:30 a 18:00 h.
o
Divendres de 18:00 a 20:30 h.

LLOC:
Casc Antic

PREU:
93 euros

Guitarra

CONTINGUTS
Adquirir els coneixements bàsics corresponents a aquest instrument, en dos nivells: iniciació i avançat, donant una continuïtat del nivell 1 al 2, en el qual s’aprofundeix en el treball rítmic, melòdic y tècnic; ampliació dels coneixements teòrics d’harmonia. Es treballen cançons adequades per a cada nivell, algunes d’elles a proposta dels propis alumnes.

GUITARRA 1

Curso de toma de contacto con el instrumento. El alumno aprende a coordinar y a descubrir la técnica básica en ambas manos. Se practican ritmos básicos, acordes en posición abierta y se trabajan los contenidos de teoría musical necesarios para el curso inicial. Se trabajan canciones asequibles en este nivel, algunas de ellas a propuesta de los propios alumnos.

GUITARRA 2

Curso de continuación del nivel 1 en el que se profundiza en el trabajo rítmico, melódico y técnico; ampliación de los conocimientos teóricos de armonía. Se trabajan canciones asequibles para este nivel, algunas de ellas a propuesta de los propios alumnos.

REQUERIMENTS ACCÉS:
Guitarra pròpia.
Coneixements senzills dels acords en posicions digitals bàsiques. Ser capaç de tocar algun ritme.

HORARIS:
Iniciació: dilluns 17:00 a 19:00 hores
Avançat: dilluns 19:00 a 21:00 hores

LLOC:
Casc antic.

PREU:
74 euros

Fotografía

CONTENIDO

Se realizarán los contenidos siguientes, de manera que se vayan adquiriendo las técnicas de cada uno, según el nivel correspondiente a cada curso:

• Aspectos generales de la fotografía
• La cámara digital
• La luz
• Los objetivos
• El flash
• Introducción general a photoshop
• Prácticas con photoshop

REQUERIMIENTOS ACCESO:

Cámara fotográfica digital propia.

Para el nivel de iniciación no se necesitan conocimientos previos.

Para el nivel avanzado, se necesitan conocimientos básicos de fotografía digital.

Para el seguimiento del curso de edición en photoshop, se requieren conocimientos básicos de fotografía digital y manejo a nivel de usuario de ofimática.

Para el curso de fotografía digital superior se necesitan conocimientos básicos de fotografía digital.

HORARIS:
Iniciació: dilluns 19:00-21:00 hores.

Edició PHOTOSHOP: dilluns 17-19 hores.

LLOC:
Alfalars.

HORARIS:

Avançat: dijous 19:00-21:00 hores.
Fotografia digital superior: dimecres 19:00-21:00 hores.

LLOC:
Casc antic.

PREU:
74 euros

Aquarela

CONTENIDO
Conocimiento de los materiales y su utilización:
• Pintura.- Composición, aplicación, tipos y marcas.
• Pinceles.- Tipos de pinceles, elección y utilización en cada caso.
• Soportes.- Tipos de papel y elección de los mismos, (dependiendo del gramaje, modo de empleo, finalidad, marcas…..)
• Paletas y caballetes.- Tipos y modo de empleo en cada caso.
• Otros.- enmascarador, lápices acuarelables, rotuladores, ceras…..

Conocimiento de técnicas y modo de empleo de las mismas.
• Técnicas de aplicación del color y materiales adecuados para cada una de ellas:
• Aguada
• Húmedo sobre húmedo, seco…
• Degradados
• Raspados, salpicados…..

REQUERIMIENTOS ACCESO:
No se exigen conocimientos previos.

HORARI:
Dimarts: 17:30-20:30 hores.

Dimecres: 9:00-12:00 hores.

Dijous: 9:00-12:00 hores.

LLOC:
Casc Antic.

PREU:
113 euros

Taller de nutrició (Menjar saludable)

MENJAR SALUDABLE

CONTINGUT

 • Temario curso Nutrición.
  Comida saludable.

   

  Teoría:
  Bloque 1: Conociendo la nutrición.
  – Tema 1: Nutrientes y grupos de alimentos.
  – Tema 2: Mitos y dietas Milagro.
  Bloque 2: Alimentación Saludable.
  – Tema 3: Comamos comida.
  – Tema 4: Alimentos que ya no son saludables.
  – Tema 5: Vamos a comprar.
  – Tema 6: Etiquetas.
  Bloque 3: Cómo nos organizamos.
  – Tema 7: Navidad.
  – Tema 8: Ambiente saludable.
  – Tema 9: Comidas y cenas.
  – Tema 10: Desayunos, almuerzos y meriendas.
  Bloque 4: Dificultades que nos encontramos.
  – Tema 11: En el hogar.
  – Tema 12: Al salir fuera.
  Bloque 5: Más allá de la nutrición.
  – Tema 13: Comer de forma responsable.
  Bloque 6: Cuídate.
  – Tema 14: Comida emocional.
  – Tema 15: Vida saludable.
  Bloque 7: Dietas especiales.
  – Tema 16: Dieta vegetariana.
  – Tema 17: Dietoterapia.
  Clases prácticas:

  – Taller 1: Clasificación de alimentos.
  – Taller 2: Etiquetado. Alimentos integrales.
  – Taller 3: Especial Navidad: Aperitivos y repostería.
  – Taller 4: Planificación semanal y técnicas culinarias.
  – Taller 5: Batch cooking y conserva de alimentos.
  – Taller 6: Comida emocional.
  – Taller 7: Comida vegetariana.
  – Taller 8: Bebidas refrescantes y helados saludables.

HORARI:

Dimecres: 16:00 a 18:00 hores

LLOC:
Casc Antic.

PREU:
74 euros

VIDA SALUDABLE

 

OBJETIVOS:

– Desmitificar creencias sobre el mundo de la nutrición.

– Conocer qué alimentos se consideran saludables y cuáles no.

– Saber realizar compras de alimentos saludables.

– Poder leer e interpretar etiquetas.

– Conocer las principales estrategias que se emplean en publicidad para que consumamos alimentos ultraprocesados.

– Conocer los principales problemas sociales a los que nos enfrentamos cuando decidimos empezar a alimentarnos de forma saludable.

– Elaborar menús saludables y hacer planificaciones semanales.

– Conocer alternativas sanas de desayunos, almuerzos y meriendas.

– Saber afrontar las dificultades que nos encontramos en el hogar para poder implementar un estilo de alimentación saludable.

– Tener herramientas que nos ayuden a seguir una alimentación sana cuando salimos fuera de casa.

– Concienciar sobre la repercusión que tiene en nuestro entorno las elecciones alimentarias que hagamos.

– Entender qué es la comida emocional, por qué se crea y cómo gestionarla de una manera más sana.

– Tener en cuenta los factores que tienen una mayor repercusión en nuestra salud y los beneficios de realizar cambios favorables en cada aspecto.

– Conocer la dieta vegetariana y vegana, desmitificando creencias y viendo todas las ventajas que puede aportar a nuestra salud y economía.

HORARI:

Dimecres: 18:15 a 20:15 hores

LLOC:
Casc Antic.

PREU:
74 euros

 

Cocina

MARTES de 17:00 a 19:00 horas y de 19:30 a 21:30 horas.

– Curso: Cocina Mediterránea

Descripción: La cocina Mediterránea hoy es un emblema de la cocina española, con una enorme variedad de platos, que gracias a la calidad de nuestros pescados, carnes, verduras y especias, la han llevado a ser considerada como una de las dietas más equilibradas existentes. Se verán gran variedad de recetas: arroces, pastas, entradas, cremas, legumbres, verduras, ensaladas, huevos, carnes, pescados y postres.

MARTES de 17:00 a 19:00 horas y de 19:30 a 21:30 horas.

 

– Curso: Cocina de Mercado

Descripción del curso: Este curso va dirigido a todos quienes deseen tener los fundamentos de la cocina clásica, un curso totalmente práctico donde el alumno tome contacto con los productos desde el primer momento y el aprendizaje se plantee desde la experimentación con las recetas. Aprenderán las técnicas básicas como cortes, tipos de cocción, salsas y presentación de platos, aplicadas a recetas reales que se prepararán en cada clase para luego ser degustadas por los alumnos en el aula o en sus casas.

JUEVES de 17:00 a 19:00 horas y de 19:30 a 21:30 horas.

 

LLOC:
Casc Antic.

PREU:
84 euros