Castellano para extranjeros

El objetivo de estos cursos es la enseñanza de la lengua castellana para personas venidas de otros países, y se imparten en dos niveles, el de iniciación, para adquirir un nivel básico y el avanzado, si ya se tienen algunos conocimientos.

Puedes venir a estudiar por la mañana o por la tarde, según tu preferencia y tu nivel de dominio del castellano.

Certificación

En estos cursos se realiza una evaluación del progreso de cada alumno pero no se hacen pruebas específicas. Por eso no se expide una titulación oficial al finalizar el curso, si bien es posible obtener un certificado de asistencia y aprovechamiento a los cursos.

Duración

Los cursos de castellano para extranjeros son anuales, comienzan en el mes de octubre y finalizan en junio.

IMMIGRANTS 1: dimecres i divendres de 09:00-11:00 hores

IMMIGRANTS 2: dimarts i dijous de 15:30 a 17:30 hores

LLOC: Casc Antic

PREU: Gratuït

Anglés 1

REQUERIMENTS d’ACCÉS: No es necessiten coneixements previs.

CONTINGUT: Curs de presa de contacte amb l’idioma, en el qual es treballen les habilitats bàsiques (listerning, speaking), l’aprenentage del vocabulari essencial (dies de la setmana, números, colors, etc.), l’ús de l’abecedari i el present simple.

HORARIS:

Dimarts i dijous de 9:00 a 10:00

LLOC: Casc antic

PREU: 74 euros

Anglés 2

REQUERIMENTS d’ACCÉS: Haver superat anglés 1 o tindre coneixements bàsics.

CONTINGUT: Curs de continuació dels continguts d’Anglés 1 de l’EPA, en el qual es perfeccionen els coneixements adquirits i s’amplia l’aspecte gramatical de la llengua.

HORARIS:

Dimarts i dijous de 10:00 a 11:00

LLOC: Casc antic

Dilluns i dimecres de 9:00 a 10:00

LLOC: Casc antic

Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00

LLOC: Alfalars

PREU: 74 euros

Anglés 3

REQUERIMENTS d’ACCÉS: Haver superat anglés 2 o haver cursat anglés fins a quart de l’ESO.

CONTINGUT: Curs de continuació dels continguts d’Anglés 2 de l’EPA, en el qual s’amplien els coneixements adquirits i es contemplen els continguts obligatoris per a poder presentar-se a un examen del nivell A2 (Marc Comú de Referència Europeu).

HORARIS:

Dilluns i dimecres de 10:00 a 11:00

LLOC: Casc antic

Dimarts i dijous de 11:00 a 12:00

LLOC: Casc antic

Dimarts i dijous de 18:00 a 19:00

LLOC: Alfalars

PREU: 74 euros

Anglés 4

REQUERIMENTS d’ACCÉS: Haver superat el curs d’Anglés 3 de l’EPA o adjuntar algun document justificatiu de superació del nivell A2.

CONTINGUT: Curs d’iniciació als continguts del nivell B1 (Marc Comú de Referència Europeu) en el qual es profundiza en l’us oral de l’idioma.

HORARIS:

Dimarts i dijous de 12:00 a 13:00

LLOC: Casc antic

Dimarts i dijous de 19:00 a 20:00

LLOC: Alfalars

PREU: 74 euros

Anglés 5

REQUERIMENTS d’ACCÉS: Haver superat el curs d’anglés 4 de l’EPA o adjuntar algun document justificatiu de superació del nivell A2.

CONTINGUT: Curs de perfeccionament dels continguts del nivell B1 (Marc Comú de Referència Europeu), en el qual es treballen les habilitats lingüístiques en profunditat. Aquest curs ofereix dues opcions:

Opció A: Curs orientat a la preparació de l’examen del nivell B1

(Marc Comú de Referència Europeu)

Opció B: Curs NO orientat a examen.

HORARIS: Opció A: Dilluns i dimecres de 11 a 12 h.

LLOC: Casc antic

Opció B: Dimarts i dijous de 20:30 a 21:30

LLOC: Casc Antic

PREU: 74 euros

Relació cursos amb MCER

Anglés 6

REQUERIMENTS d’ACCÉS: Haver superat el curs d’anglés 5 de l’EPA o adjuntar algun document justificatiu de superació del nivell B1.

CONTINGUT: Curs de perfeccionament dels continguts del nivell B2 (Marc Comú de Referència Europeu), en el qual es treballen les habilitats lingüístiques en profunditat. Aquest curs ofereix dues opcions:

Opció A: Curs orientatiu del nivell B2

(Marc Comú de Referència Europeu)

Opció B: Curs NO orientat a examen.

HORARIS: Opció A: Dilluns i dimecres de 20 a 21 h.

LLOC: Casc antic

PREU: 74 euros

Relació cursos amb MCER

Francés 1

CONTINGUT:
Curs de presa de contacte amb l’idioma en el qual es treballen les habilitats bàsiques de l’idioma des de cero, llistes de vocabulari pràctic, mecànica i funcionament dels verbs.

REQUERIMENTS ACCES:
No es necessiten coneixements previs.

HORARIS: Dilluns de 18:00 a 20:00 hores.

LLOC: Casc Antic.

PREU: 74 euros.

Francés 2

CONTINGUT:

GRAMMAIRE: Déjà/Pas encore, Les pronoms possessifs,

Matière (en bois, en plastique, en verre …), Le passé-composé des verbes pronominaux, La condition. Pronoms relatifs qui/que, Le temps (depuis, dans, d´ici à, il y a , ….)

SITUATIONS: Chez le docteur, à la pharmacie …, Réserver l´hôtel, Pour se plaindre, Pour demander un service , Pour acheter quelque chose, Au restaurant, Vocabulaire de la campagne, de la forêt, de la ville , Activités (faire du vélo, jouer au football, ….)

REQUERIMENTS ACCES:
Es necessiten coneixements previs.

HORARIS: Dilluns de 16:00 a 18:00 hores.

LLOC: Casc Antic.

PREU: 74 euros

CURSOS D’INFORMÀTICA

CURS D’INICIACIÓ / CURS ANUAL 105 HORES
TRIMESTRE COMPETÈNCIA HORES
1 T Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu 35
2 T Tractament de la informació escrita 35
3 T Navegació, cerca i comunicació en el món digital 35

CONTINGUT:

Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu:
Coneixement dels components de l’ordinador i les funcions que tenen.
El sistema operatiu. Introducció a Windows, finestres, tasques, configuració, explorador de fitxers i manteniment.
Tractament de la informació escrita
Introducció a Word. Tecles, fitxes i escriptura, marges i efectes.
Navegació, cerca i comunicació en el món digital
Internet. Infraestructura, pàgines web, seguretat i compres, formularis, correu electrònic, xarxes socials.
 
CURS AVANÇAT / CURS ANUAL 105 HORES
APLICACIONS COMPETÈNCIA HORES
Full de càlcul Tractament de la informació numèrica. 21
Multimèdia Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. Presentació. 21
Base de dades Tractament de les dades. 21
Processador de textos Tractament de la informació escrita. 21
Internet Navegació, cerca i comunicació en el món digital 21

CONTINGUT:

Tractament de la informació numèrica
Introducció. Menús d’Excel, crear i guardar llibres i el llibre de treball.
Introducció de dades. Números, text i dades.
Edició i format d’un full. Sel.lecció i canvi d’informació, grandària de les cel·les i format de nombres, text i dades.
Funcions i gràfics. Funcions matemàtiques, funcions de cerca, funcions condicionals i tipus de gràfics i formateig.
Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
Confecció de pel·lícules a partir de fotografies.
Confecció de menús.
Gravació de DVD’s
Tractament de les dades
Introducció a les bases de dades.
Creació de taules. Definició de camps i clau principal.
Creació de consultes, formularis, informes, relació entre taules.
Tractament de la informació escrita
Treball amb imatges.
Combinació de correspondència.
Navegació, cerca i comunicació en el món digital Navegació, cerca i comunicació en el món digital
Comunicació en Internet. TCP/UDP
Antivirus, tallafocs i protecció en la xàrcia.
P2P
Introducció a la creació de pàgines web.
 
HORARIS:
INICIACIÓ: Dilluns i dimecres de 9:15 a 10:45. Casc Antic
Dimarts i dijous de 16:00 a 17:35. AlfalarsAVANÇAT: Dilluns i dimecres de 10:45 a 12:15. Casc Antic

Dibuix i Pintura

CONTINGUT:

Apendre a dibuixar des del nivell més elemental. Desenvolupar la capacitat d’anàlisis, observació i síntesis. Experimentar amb les diferents tècniques pictòriques i adquirir nous llenguatges i canals d’expressió plàstica. Fomentar la capacitat creativa i l’habilitat manual.

REQUERIMENTS ACCÉS:
No es necessiten coneixements previs.

HORARIS:
Dilluns i dimecres de 16:15 a 17:45 hores
Dilluns i dimecres de 18:00 a 19:30 hores

LLOC:

Casc Antic

PREU:
113 euros

Gimnàstica i Aeròbic

CONTINGUT:
Treballar dins les possibilitats de cada alumne la flexibilitat, coordinació, tonificació de glutis, caderes, braços, cintura, cames, abdominals.

METODOLOGIA:
• Xicotet escalfament muscular amb exercicis d’estiraments per a preparar-se per a l’exercici més intens i evitar lesions. Sol durar de 10 a 15 minuts segons l’època de l’any.
• Durant els següents 15 minuts practiquem una tabla aeròbica. Es fa seguint un ritme musical uniform i no massa ràpid.
• La seua pràctica augmenta la resistència i tonificació muscular, la coordinació i la agilitat.
• Durant els següents 15 o 20 minuts treballem la tonificació muscular, variant tots els dies. Els exercicis consisteixen en treballar amb palos la cintura i caderes, exercicis per als bíceps i tríceps, steps per a exercitar cames i glutis, etc.
• Els 10 minuts següents es realitzen sessions d’abdominals.
• Els últims 5 o 10 minuts, relaxació.

REQUERIMENTS ACCÉS:
No es necessiten coneiximents previs.

HORARIS:
Dilluns i dimecres de 10:30 – 11:30 hores

Dimarts i dijous de 9:30 – 10:30 hores

LLOC:
Alfalars.

PREU:
74 euros

Tai-xi

TAI-XI INICIACIÓ

CONTINGUT:
• Exercicis d’escalfament: moviments de desbloqueig i estiraments.
• Exercicis de coordinació cos i ment.
• Chi Kung: 18 moviments, exercicis de seda, wu dang I-II, salutació al sol, la diosa Job, imitació animals, el cel i la terra, posicions estàtiques, etc.
• Exercicis marcials: patades i punyades, atacs i defenses, exercicis marcials en parella.
• Tai-xi: 1ª forma de 88 moviments, escola Yan.
• Relaxacions: visualitzacions, massatges, massatges amb pals estiraments de relaxació, meditació en silenci.

REQUERIMENTS ACCES:
No es necessiten coneixements previs.

HORARIS:
Dilluns i dimecres de 10:45-12:00 hores.

Dimarts i dijous de 9:15-10:30 hores.

LLOC:
Casc antic.

PREU:
93 euros

TAI-XI AVANÇAT

CONTINGUT:
• Exercicis d’escalfament: moviments de desbloqueig i estiraments.
• Exercicis de coordinació cos i ment.
• Chi Kung: 18 moviments, exercicis de seda, wu dang I-II, salutació al sol, imitació animals, el cel i la terra, posicions estàtiques, etc.
• Exercicis marcials: patades i punyades, atacs i defenses, exercicis marcials en parella.
• Tai-xi: 88 moviments de la 1ª, 2ª i 3ª forma, escola Yan.
• Relaxacions: visualitzacions, massatges, (també amb pals), estiraments de relaxació, meditació en silenci, cants de mantres.

REQUERIMENTS ACCÉS:
Haver estat iniciat ja en les tècniques del tai-xi.

HORARIS:
Dilluns i dimecres de 15:30-16:45 hores.
Dilluns i dimecres de 17:00-18:15 hores.

LLOC:
Grup de vesprada de 15:30 al Casc Antic.
Grup de vesprada de 17:00 als Alfalars.

PREU:
93 euros

TAI-XI JU XI AN

CONTINGUT:
Perfeccionament de les tècniques avançades del Tai-xi que venen a fusionar-se amb la Defensa Personal, el Chi Kung, Ioga i millorar el desenvolupament d’aquesta activitat.

REQUERIMENTS ACCÉS:
Haver estat iniciat ja en les tècniques del tai-xi.

HORARIS:
Dilluns i dimecres de 19:30- 20:45 hores.

LLOC:
Alfalars.

PREU:
93 euros

Ioga

CONTINGUT: Com el significat de la paraula indica “ioga” és unió, unió del cos i ment. Per la qual cosa el programa es composa de:

• Meditacions en silenci, i amb mantres i cants.
• Respiració: conéixer les distintes tècniques per a un millor coneixement del nostre potencial.
• Treball postural (asanas) per a permetre conéixer el nostre cos en les seues limitacions i seguir progressant en elasticitat.
• Treball mental, amb xicotetes xerrades sobre distintins temes.

REQUERIMENTS ACCÉS:
No es necessiten coneixements previs.

HORARIS:
Dilluns i dimecres de 9:15-10:30 hores
Dilluns i dimecres de 18:15-19:30 hores

Dimarts i dijous de 10:45-12:00 hores

LLOC:
Alfalars

PREU:
93 euros

Balls de saló

CONTENIDO
Figuras básicas de merengue, bolero, chachachá y salsa, samba y vals, en diferentes grados de dominio, según el nivel.

REQUERIMIENTOS ACCESO:
Conocimientos suficientes de las figuras de baile del nivel anterior al que se quiere acceder. Necesario inscribirse por parejas.

HORARIS:

En Línea:  dijous 19:15-20:45 hores.
Avançat: dijous 20:45- 22:15 hores.
Iniciació: divendres 18:30-20 hores.
Intermig: divendres 20- 21:30 hores.
Avançat: divendres 21:30-23 hores.

LUGAR:
Alfalars.

PRECIO:
57 euros por persona

Patchwork

CONTINGUT:
Dibuixos geométrics: confeccions de patrons amb plantilles, combinacions de colors, muntatge de les diferents peces geomètriques i cosit de les mateixes. Càlcul i tall de les greques per a juntar el treball. Muntatge de la buata i part de darrera. Embuatat.
Aplicacions en tela: calçats de dibuixos i tall. Pegat dels diferents dibuixos en la tela. Punt de festó. Medició i tallat de les greques per a unir el treball.

REQUERIMENTS ACCÉS:
No necessiten coneixements previs.

HORARIS:

Divendres de 15:30 a 18:00 h.
o
Divendres de 18:00 a 20:30 h.

LLOC:
Casc Antic

PREU:
93 euros

Guitarra

CONTINGUTS
Adquirir els coneixements bàsics corresponents a aquest instrument, en dos nivells: iniciació i avançat, donant una continuïtat del nivell 1 al 2, en el qual s’aprofundeix en el treball rítmic, melòdic y tècnic; ampliació dels coneixements teòrics d’harmonia. Es treballen cançons adequades per a cada nivell, algunes d’elles a proposta dels propis alumnes.

GUITARRA 1

Curso de toma de contacto con el instrumento. El alumno aprende a coordinar y a descubrir la técnica básica en ambas manos. Se practican ritmos básicos, acordes en posición abierta y se trabajan los contenidos de teoría musical necesarios para el curso inicial. Se trabajan canciones asequibles en este nivel, algunas de ellas a propuesta de los propios alumnos.

GUITARRA 2

Curso de continuación del nivel 1 en el que se profundiza en el trabajo rítmico, melódico y técnico; ampliación de los conocimientos teóricos de armonía. Se trabajan canciones asequibles para este nivel, algunas de ellas a propuesta de los propios alumnos.

REQUERIMENTS ACCÉS:
Guitarra pròpia.
Coneixements senzills dels acords en posicions digitals bàsiques. Ser capaç de tocar algun ritme.

HORARIS:
Iniciació: dilluns i dimecres de 18:00 a 19:00 hores
Avançat: dilluns i dimecres de 19:00 a 20:00 hores

LLOC:
Casc antic.

PREU:
74 euros

Fotografía

CONTENIDO

Se realizarán los contenidos siguientes, de manera que se vayan adquiriendo las técnicas de cada uno, según el nivel correspondiente a cada curso:

• Aspectos generales de la fotografía
• La cámara digital
• La luz
• Los objetivos
• El flash
• Introducción general a photoshop
• Prácticas con photoshop

REQUERIMIENTOS ACCESO:

Cámara fotográfica digital propia.

Para el nivel de iniciación no se necesitan conocimientos previos.

Para el nivel avanzado, se necesitan conocimientos básicos de fotografía digital.

Para el seguimiento del curso de edición en photoshop, se requieren conocimientos básicos de fotografía digital y manejo a nivel de usuario de ofimática.

Para el curso de fotografía digital superior se necesitan conocimientos básicos de fotografía digital.

HORARIS:
Iniciació: dilluns 19:00-21:00 hores.

Avançat: dijous 19:00-21:00 hores.
Edició PHOTOSHOP: dilluns 17-19 hores.

LLOC:
Alfalars.

HORARIS:
Fotografia digital superior: dimecres 19:00-21:00 hores.

LLOC:
Casc antic.

PREU:
74 euros

Danza Oriental

La danza oriental es un baile sensual y sugerente basado en movimientos suaves, fluídos y ondulados en los que participa todo el cuerpo de manera coordinada, aunque el movimiento más grande se localiza en las caderas, en los músculos abdominales y la pelvis femenina. Esta danza te ayudará a conectar mejor tu mente y tu cuerpo.

Es una forma de hacer ejercicio excelente, porque libera tensiones, suaviza los movimientos y permite expresar nuestros sentimientos.

De estos talleres hay dos niveles: iniciación y avanzado. Son anuales, comienzan en el mes de octubre y finalizan en junio.

HORARIS:
Dansa del ventre iniciació: dimarts 17:30-19 hores.
Dansa del ventre avançat: dimarts 19-21 hores.

LLOC:
Alfalars.

PREU:
57 euros iniciació i 74 euros avançat.

Aquarela

CONTENIDO
Conocimiento de los materiales y su utilización:
• Pintura.- Composición, aplicación, tipos y marcas.
• Pinceles.- Tipos de pinceles, elección y utilización en cada caso.
• Soportes.- Tipos de papel y elección de los mismos, (dependiendo del gramaje, modo de empleo, finalidad, marcas…..)
• Paletas y caballetes.- Tipos y modo de empleo en cada caso.
• Otros.- enmascarador, lápices acuarelables, rotuladores, ceras…..

Conocimiento de técnicas y modo de empleo de las mismas.
• Técnicas de aplicación del color y materiales adecuados para cada una de ellas:
• Aguada
• Húmedo sobre húmedo, seco…
• Degradados
• Raspados, salpicados…..

REQUERIMIENTOS ACCESO:
No se exigen conocimientos previos.

HORARI:
Dimarts: 17:30-20:30 hores.

Dimecres: 9:00-12:00 hores.

Dijous: 9:00-12:00 hores.

LLOC:
Casc Antic.

PREU:
113 euros

Taller de nutrició (Menjar saludable)

CONTINGUT

  • Dieta ideal.
  • Grups d’aliments.
  • Dieta Mediterrània. My plate.
  • Menú saludable.
  • Elecció d’aliments saludables.

HORARI:

Dimecres: 18:00-20:00 hores.

LLOC:
Casc Antic.

PREU:
47 euros

Cocina

1r CUATRIMESTRE

MARTES de 17:00 a 19:00 horas y de 19:30 a 21:30 horas.

– Curso: Cocina con fundamento

Descripción: La cocina Mediterránea hoy es un emblema de la cocina española, con una enorme variedad de platos, que gracias a la calidad de nuestros pescados, carnes, verduras y especias, la han llevado a ser considerada como una de las dietas más equilibradas existentes. Se verán gran variedad de recetas: arroces, pastas, entradas, cremas, legumbres, verduras, ensaladas, huevos, carnes, pescados y postres.

JUEVES de 17:00 a 19:00 horas y de 19:30 a 21:30 horas.

– Curso: Cocina Mediterránea

Descripción del curso: Este curso va dirigido a todos quienes deseen tener los fundamentos de la cocina clásica, un curso totalmente práctico donde el alumno tome contacto con los productos desde el primer momento y el aprendizaje se plantee desde la experimentación con las recetas. Aprenderán las técnicas básicas como cortes, tipos de cocción, salsas y presentación de platos, aplicadas a recetas reales que se prepararán en cada clase para luego ser degustadas por los alumnos en el aula o en sus casas.

2º CUATRIMESTRE

MARTES de 17:00 a 19:00 horas y de 19:30 a 21:30 horas.

– Curso: Cocina Mediterránea

Descripción: Clases participativas para disfrutar cocinando y degustando las preparaciones realizadas. Nuestra experta monitora propone sus mejores recetas y explican todos sus trucos y recomendaciones. Elaboración de gran variedad de aperitivos, tapas, pinchos, montaditos, chupitos y algunas elaboraciones que endulzarán las clases. Atrévete a disfrutar del placer de cocinar.

JUEVES de 17:00 a 19:00 horas y de 19:30 a 21:30 horas.

– Curso: Cocina con Silvia

Descripción del curso: En este curso, enseñaremos platos aprovechando esos productos de temporada, frescos y económicos dada su estación. Recetas sabrosas y entretenidas, ideales al momento de preparar una gran cena en casa para nuestros amigos. Se trata de un curso totalmente práctico donde el alumno tome contacto con los productos desde el primer momento y el aprendizaje se plantee desde la experimentación con las recetas.

LLOC:
Casc Antic.

PREU:
47 euros


Programa cursos